Sesungguhnya....

Sesungguhnya....

Mengikut Blog Yang Baik Kandungan Dan Manfaat


Dari Abu Hurairah r.a…Nabi s.a.w. sabdanya:

"Sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal yang baik, adalah baginya pahala sebanyak pahala orang-orang yang menurutnya, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala itu dari pahala-pahala mereka, dan (sebaliknya) sesiapa yang mengajak kejalan mengerjakan sesuatu amal yang menyesatkan, adalah ia menanggung dosa sebanyak dosa orang-orang yang menurutnya, dengan tidak mengurangi sedikit pun dosa itu dan dosa-dosa mereka."

Followers the INFO

Tuesday, June 12, 2012

lawan nafsu anda!!!!!!

بسم الله الرحمن الرحيم


Adakah nafsu kita ini dapat dibersihkan dari segala kekotoran maksiat dengan cara kita membersihkan pakaian yang kotor? Jawapannya tidak sebab dia adalah kekotoran rohani dan cara menyucikannya juga perlu dengan cara rohani seperti :
 1. Mujahadah nafs seperti menyedikitkkan makan, minum sebagaimana sabda Rasul “Jangan kamu tumpaskan kepekaan hati dengan banyak makan dan minum. Sebab hati itu laksana tanaman. Ia boleh mati kalau tenggelami air secara berlebihan”. Kenyang berlebihan akal menjadi malap, banyak mengantuk, syahwat berkubar, perangai bongkak dan malas beribadah. Rasul menggariskan kaedah pemakanan dengan sabdanya”. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga lagi untuk nafas”. Kurangkan tidur,bercakap sekadar perlu dan sabar menanggung gangguan orang lain. 

ambil upah

بسم الله الرحمن الرحيم
 Membaca al Quran adalah ibadah. Para ulama berselisih pendapat, adakah dibolehkan mengambil upah atau imbalan ke atas ibadah yang dilakukan termasuk di antaranya ialah membaca al quran dan mengajarnya. Sebahagian fuqaha' berpendapat mengambil upah hasil pembacaan al Quran adalah tidak harus.


بسم الله الرحمن الرحيم


Pengertian dan Definisi Blog

Blog berasal dari kata Web dan Log (WEBLOG) yang bererti catatan online (yang berada di web).
Pengertian yang lebih lengkap, blog adalah laman web yang berisi tulisan, artikel atau informasi bermanfaat yang diupdate (diperbaharui) secara teratur dan dapat diakses secara online baik untuk umum dan pribadi

Ciri-ciri :
Berikut adalah ciri-ciri blog secara umum
 1. Memiliki Nama dan Alamat yang bisa diakses secara online
 2. Memiliki tujuan
 3. Memiliki isi atau postingan yang berupa artikel, catatan, dan informasi lainnya
 4. Postingan atau isi blog terarsip (tersimpan sesuai tanggal, bulan dan tahun posting)
 5. Isi Blog umumnya selalu bertambah atau terupdate sesuai dengan tujuan blog
Tujuan Blog Secara Umum, antara lain :
 • Menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun bagi orang lain
 • Memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain
 • Menyalurkan hobby dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif
 • Berkarya atau aktualisasi diri
 • Saling bertukar pengetahuan dengan pembaca, blogger menulis, pengunjung memberikan tanggapan atau komentar
 • Berbagi pengalaman 
 • berbagi software berguna, seperti foto, film/video, dokumen, dsb
 • banyak lagi, sesuai dengan jenis / topik yang diangkat

mangga

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

INFO eReferrer