Sesungguhnya....

Sesungguhnya....

Mengikut Blog Yang Baik Kandungan Dan Manfaat


Dari Abu Hurairah r.a…Nabi s.a.w. sabdanya:

"Sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal yang baik, adalah baginya pahala sebanyak pahala orang-orang yang menurutnya, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala itu dari pahala-pahala mereka, dan (sebaliknya) sesiapa yang mengajak kejalan mengerjakan sesuatu amal yang menyesatkan, adalah ia menanggung dosa sebanyak dosa orang-orang yang menurutnya, dengan tidak mengurangi sedikit pun dosa itu dan dosa-dosa mereka."

Followers the INFO

Monday, June 14, 2010

Keampunan

 بسم الله الرحمن الرحيم

Ya Allah, berkatilah
 
kami pada bulan Rejab dan bulan
 
Sya'aban serta sampaikanlah kami ke
 
bulan Ramadhan. Aku bermohon keampunan
 
Allah yang Maha Agung dan tiada Tuhan
 
melainkan Dia, yang hidup, yang
 
berdiri sendiri dan aku bertaubat
kepada-Nya. Ya Allah, Engkaulah
 
Tuhanku, tidak ada Tuhan yang patut
disembah kecuali Engkau yang mencipta
 
aku. Aku adalah hamba-Mu dan aku dalam
genggaman-Mu. Aku dalam perjanjian
 
(beriman dan taat) kepada-Mu sekadar
kemampuan yang ada padaku. Aku
berlindung kepada-Mu dari kejahatan
 
yang (mungkin) aku lakukan. Aku
mengakui atas nikmat yang engkau
 
berikan kepadaku dan mengakui dosa-
 
dosaku. Kerana itu aku memohon
 
keampunan-Mu dan sesungguhnya tiada
 
yang dapat mengampuni dosa seseorang
 
kecuali Engkau Ya-Allah."

No comments:

Post a Comment

mangga

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

INFO eReferrer